ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
9 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน