ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน สพป. พิษณุโลก เขต 3 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 46 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 46 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 41 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 41 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 40 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 38 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาตอน สพป. พิษณุโลก เขต 3 36 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน