ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 5  
9 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 5  
10 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 5  
11 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน