ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน