ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวงฆ้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน