ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดวงฆ้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนศึกษาวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน