ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนวัดวงฆ้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน