ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน