ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนวัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 57 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 57 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา สพป. พิษณุโลก เขต 3 56 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านมะต้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 52 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน