ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 44 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน