ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดหอกลอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน