ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลอม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน