ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
14 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
15 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
16 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน