ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
18 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน