ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.68 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.02 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปากรอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 72.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 71.66 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน