ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
11 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน