ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดมะตูม สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
8 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
9 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน