ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. พิษณุโลก เขต 3 57.33 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน