หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 75 61 85.92% 7 9.86% 1 1.41% 2 2.82% 71
2 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 43 25 58.14% 9 20.93% 2 4.65% 7 16.28% 43
3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 40 25 62.5% 7 17.5% 4 10% 4 10% 40
4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 47 23 53.49% 9 20.93% 4 9.3% 7 16.28% 43
5 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 36 18 50% 8 22.22% 5 13.89% 5 13.89% 36
6 โรงเรียนเสรีศึกษา 24 17 77.27% 4 18.18% 0 0% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 28 17 68% 3 12% 1 4% 4 16% 25
8 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 41 16 44.44% 12 33.33% 4 11.11% 4 11.11% 36
9 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 34 16 48.48% 10 30.3% 3 9.09% 4 12.12% 33
10 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 32 15 50% 9 30% 4 13.33% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนบ้านวังหิน 37 14 38.89% 9 25% 6 16.67% 7 19.44% 36
12 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 25 14 60.87% 5 21.74% 2 8.7% 2 8.7% 23
13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 21 14 82.35% 2 11.76% 0 0% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 26 13 52% 7 28% 2 8% 3 12% 25
15 โรงเรียนบ้าน กม.2 26 12 48% 10 40% 1 4% 2 8% 25
16 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 17 12 70.59% 1 5.88% 1 5.88% 3 17.65% 17
17 โรงเรียนบ้านดงขุย 15 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 41 11 34.38% 11 34.38% 5 15.63% 5 15.63% 32
20 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 31 11 39.29% 10 35.71% 3 10.71% 4 14.29% 28
21 โรงเรียนบ้านหัวนา 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 20 11 64.71% 0 0% 4 23.53% 2 11.76% 17
23 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 32 10 34.48% 12 41.38% 3 10.34% 4 13.79% 29
24 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 29 10 37.04% 7 25.93% 5 18.52% 5 18.52% 27
25 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 19 10 52.63% 3 15.79% 3 15.79% 3 15.79% 19
26 โรงเรียนบ้านสะเดียง 26 9 37.5% 8 33.33% 3 12.5% 4 16.67% 24
27 โรงเรียนบ้านยางลาด 20 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
28 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 22 8 40% 5 25% 6 30% 1 5% 20
29 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 18 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 13 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านระวิง 22 7 36.84% 7 36.84% 2 10.53% 3 15.79% 19
33 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 16 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนบ้านลาดแค 23 7 33.33% 5 23.81% 4 19.05% 5 23.81% 21
35 โรงเรียนบ้านดง 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
36 โรงเรียนบ้านกกไทร 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านขมวด 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 19 6 31.58% 6 31.58% 5 26.32% 2 10.53% 19
40 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
41 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนบ้านโตก 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 19 6 60% 0 0% 1 10% 3 30% 10
45 โรงเรียนโฆษิตวิทยา 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 18 5 27.78% 8 44.44% 2 11.11% 3 16.67% 18
47 โรงเรียนบ้านกกจั่น 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
48 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านวังพลับ 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านป่าแดง 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
51 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 18 4 22.22% 6 33.33% 3 16.67% 5 27.78% 18
55 โรงเรียนบ้านโคกยาว 13 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
56 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
57 โรงเรียนบ้าน กม.28 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนบ้านชอนไพร 16 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านดงลาน 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านบง 9 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
66 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 19 3 20% 4 26.67% 3 20% 5 33.33% 15
67 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 12 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
69 โรงเรียนบ้านวังศาล 13 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 13
70 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 10 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
73 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 12 3 30% 1 10% 1 10% 5 50% 10
74 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
75 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนสายสมร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
78 โรงเรียนบ้านป่าเลา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านพลำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านอมกง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านวังหินซอง 12 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
83 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนบ้านพี้ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านโตกใต้ 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านนาป่า 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านคลองบง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนบ้านคลองสาร 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านโนนตูม 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านหลุง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านนายม 7 2 33.33% 0 0% 0 0% 4 66.67% 6
94 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนบ้านป่าบง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 7 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 8 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
106 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
107 โรงเรียนบ้านวังซอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านเขาสัก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
110 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 6 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
111 โรงเรียนบ้านซับข่อย 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านยางกุด 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
118 โรงเรียนธาราคีรี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนบ้านกล้วย 5 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนวัชรชัย 5 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
121 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
122 โรงเรียนบ้านวังรวก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านห้วยนาค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านโคก 7 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 7
126 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 7 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
127 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 7 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
128 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 6 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
130 โรงเรียนทุ่งแค 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านซับขลุง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านวังทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านทางข้าม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านผาทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านเขาขาด 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านวังชะนาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านดงลึก 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
146 โรงเรียนบ้านคลองขุด 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
147 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
148 โรงเรียนบ้านดงหลง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนบ้านวังจาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
150 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
151 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
152 โรงเรียนกิตติพิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
153 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]