สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 61 7 1 2 69
2 บ้านห้วยสะแก 25 9 2 7 36
3 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 25 7 4 4 36
4 บ้านท่าข้าม 23 9 4 7 36
5 บ้านเขาชะโงก 18 8 5 5 31
6 เสรีศึกษา 17 4 0 1 21
7 บ้านสามแยกวังชมภู 17 3 1 4 21
8 อนุบาลชนแดน 16 12 4 4 32
9 บ้านคลองปลาหมอ 16 10 3 4 29
10 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 15 9 4 2 28
11 บ้านวังหิน 14 9 6 7 29
12 เมืองเพชรบูรณ์ 14 5 2 2 21
13 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 14 2 0 1 16
14 บ้านหนองใหญ่ 13 7 2 3 22
15 บ้าน กม.2 12 10 1 2 23
16 คลองห้วยนาพัฒนาการ 12 1 1 3 14
17 บ้านดงขุยใต้ 12 1 0 0 13
18 บ้านดงขุย 12 1 0 0 13
19 บ้านโป่งหว้า 11 11 5 5 27
20 อนุบาลวังโป่ง 11 10 3 4 24
21 บ้านหัวนา 11 3 1 1 15
22 บ้านวังแซ่กลอย 11 0 4 2 15
23 บ้านตะเบาะ 10 12 3 4 25
24 บ้านโพธิ์ทอง 10 7 5 5 22
25 บ้านซับเปิบ 10 3 3 3 16
26 บ้านสะเดียง 9 8 3 4 20
27 บ้านยางลาด 9 4 4 1 17
28 บ้านโนนสะอาด 8 5 6 1 19
29 บ้านเนินสง่า 8 4 1 3 13
30 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 2 1 1 11
31 บ้านดงมูลเหล็ก 8 2 1 0 11
32 บ้านระวิง 7 7 2 3 16
33 บ้านวังโค้ง 7 6 2 1 15
34 บ้านลาดแค 7 5 4 5 16
35 บ้านดง 7 5 2 2 14
36 บ้านกกไทร 7 3 1 1 11
37 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 7 2 0 0 9
38 บ้านขมวด 7 1 2 1 10
39 บ้านสักแห้ง 6 6 5 2 17
40 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 6 4 0 2 10
41 บ้านโคกหนองจอก 6 1 2 0 9
42 บ้านน้ำลัด 6 1 0 1 7
43 บ้านโตก 6 0 2 1 8
44 บ้านศาลาลาย 6 0 1 3 7
45 โฆษิตวิทยา 6 0 0 0 6
46 บ้านห้วยผักไล 5 8 2 3 15
47 บ้านกกจั่น 5 3 2 0 10
48 ประสิทธิ์วิทยา 5 3 1 0 9
49 บ้านวังพลับ 5 3 0 0 8
50 บ้านป่าแดง 5 2 0 2 7
51 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 5 2 0 1 7
52 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 5 1 2 0 8
53 บ้านบุฉนวน 5 1 0 1 6
54 บ้านปากน้ำ 4 6 3 5 13
55 บ้านโคกยาว 4 4 2 2 10
56 บ้านโป่งตาเบ้า 4 4 2 2 10
57 บ้าน กม.28 4 3 2 0 9
58 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 4 3 2 0 9
59 บ้านกงกะยาง 4 3 0 2 7
60 บ้านชอนไพร 4 1 3 0 8
61 บ้านดงลาน 4 1 0 1 5
62 บ้านโป่งนกแก้ว 4 1 0 1 5
63 บ้านชัยมงคล 4 0 1 1 5
64 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 4 0 1 0 5
65 บ้านบง 4 0 0 1 4
66 บ้านสะแกงาม 3 4 3 5 10
67 บ้านห้วยงาช้าง 3 4 2 1 9
68 บ้านท่ากกตาล 3 4 1 3 8
69 บ้านวังศาล 3 3 4 3 10
70 บ้านไร่ฝาย 3 3 1 0 7
71 บ้านหนองกลอย 3 2 3 0 8
72 บ้านถ้ำแก้ว 3 2 2 2 7
73 บ้านคลองห้วยนา 3 1 1 5 5
74 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 3 1 0 1 4
75 สายสมร 3 1 0 0 4
76 ลูกจันทน์ปิยะอุย 3 1 0 0 4
77 บ้านเฉลียงลับ 3 0 0 2 3
78 บ้านป่าเลา 3 0 0 1 3
79 ตาดหมอกวิทยา 3 0 0 0 3
80 บ้านพลำ 3 0 0 0 3
81 บ้านอมกง 3 0 0 0 3
82 บ้านวังหินซอง 2 4 1 3 7
83 บ้านโนนตะแบก 2 3 1 1 6
84 บ้านพี้ 2 3 0 1 5
85 บ้านโพธิ์งาม 2 3 0 0 5
86 บ้านโตกใต้ 2 2 1 0 5
87 บ้านนาป่า 2 1 2 0 5
88 บ้านน้ำเลา 2 1 2 0 5
89 บ้านคลองบง 2 1 0 1 3
90 บ้านคลองสาร 2 1 0 0 3
91 บ้านโนนตูม 2 0 2 0 4
92 บ้านหลุง 2 0 1 0 3
93 บ้านนายม 2 0 0 4 2
94 บ้านเขาน้อย 2 0 0 1 2
95 บ้านคลองสำโรง 2 0 0 1 2
96 บ้านถ้ำน้ำบัง 2 0 0 0 2
97 บ้านตะกุดเป้า 2 0 0 0 2
98 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 2 0 0 0 2
99 บ้านคลองน้ำคัน 2 0 0 0 2
100 บ้านด่านช้าง 2 0 0 0 2
101 บ้านป่าบง 2 0 0 0 2
102 บ้านโคกสำราญ 1 3 0 0 4
103 บ้านวังใหญ่ 1 1 3 0 5
104 บ้านห้วยแหน 1 1 2 1 4
105 บ้านห้วยใหญ่ 1 1 1 4 3
106 บ้านหนองแหวน 1 1 1 2 3
107 บ้านวังซอง 1 1 1 0 3
108 บ้านเขาสัก 1 1 1 0 3
109 บ้านบุ่งกกเรียง 1 1 0 3 2
110 บ้านใหม่วังตะเคียน 1 1 0 2 2
111 บ้านทุ่งหินปูน 1 1 0 1 2
112 บ้านซับข่อย 1 1 0 1 2
113 บ้านนา 1 1 0 0 2
114 บ้านลำป่าสักมูล 1 1 0 0 2
115 บ้านน้ำเดื่อใต้ 1 0 1 0 2
116 บ้านโคกสูง 1 0 1 0 2
117 บ้านกล้วย 1 0 0 1 1
118 อนุบาลตริณศิลป์ 1 0 0 1 1
119 วัชรชัย 1 0 0 1 1
120 บ้านยางกุด 1 0 0 1 1
121 ธาราคีรี 1 0 0 1 1
122 บ้านวังรวก 1 0 0 0 1
123 บ้านยางหัวลม 1 0 0 0 1
124 บ้านห้วยนาค 1 0 0 0 1
125 บ้านโคก 0 4 3 0 7
126 บ้านตะกุดจั่น 0 2 1 2 3
127 บ้านทรัพย์พุทรา 0 2 1 1 3
128 บ้านโคกเจริญ 0 2 1 0 3
129 บ้านน้ำเดื่อ 0 1 2 1 3
130 ทุ่งแค 0 1 1 0 2
131 บ้านซับขลุง 0 1 1 0 2
132 บ้านวังทอง 0 1 1 0 2
133 บ้านห้วยตูม 0 1 1 0 2
134 บ้านเขาขาด 0 1 0 0 1
135 บ้านไร่เหนือ 0 1 0 0 1
136 บ้านเขาคณฑา 0 1 0 0 1
137 บ้านซับเจริญ 0 1 0 0 1
138 บ้านทางข้าม 0 1 0 0 1
139 บ้านผาทอง 0 1 0 0 1
140 เซนต์นีโอศรีชนแดน 0 1 0 0 1
141 บ้านเขาบ่อทอง 0 0 1 1 1
142 บ้านกุฏิพระ 0 0 1 0 1
143 บ้านบุ่งคล้า 0 0 1 0 1
144 บ้านวังชะนาง 0 0 1 0 1
145 บ้านดงลึก 0 0 0 3 0
146 บ้านคลองขุด 0 0 0 2 0
147 บ้านป่าม่วง 0 0 0 2 0
148 บ้านเนินสว่าง 0 0 0 1 0
149 บ้านดงหลง 0 0 0 1 0
150 บ้านวังจาน 0 0 0 1 0
151 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 1 0
152 กิตติพิทยา 0 0 0 0 0
153 บ้านวังขอน 0 0 0 0 0
รวม 750 357 180 206 1,287