สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 61 7 1 2 69
2 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 24 7 4 4 35
3 บ้านท่าข้าม 23 9 4 7 36
4 บ้านห้วยสะแก 21 9 2 7 32
5 บ้านเขาชะโงก 18 8 5 5 31
6 เสรีศึกษา 17 4 0 1 21
7 อนุบาลชนแดน 16 12 4 4 32
8 บ้านคลองปลาหมอ 15 10 3 4 28
9 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 15 9 4 2 28
10 บ้านสามแยกวังชมภู 15 3 1 3 19
11 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 14 2 0 1 16
12 บ้านวังหิน 13 9 6 7 28
13 บ้านหนองใหญ่ 13 7 2 3 22
14 คลองห้วยนาพัฒนาการ 12 1 1 3 14
15 บ้านโป่งหว้า 11 11 5 5 27
16 บ้านดงขุยใต้ 11 1 0 0 12
17 บ้านดงขุย 11 1 0 0 12
18 บ้านวังแซ่กลอย 11 0 4 2 15
19 อนุบาลวังโป่ง 10 10 2 3 22
20 บ้านซับเปิบ 10 3 3 3 16
21 บ้าน กม.2 9 9 1 2 19
22 บ้านยางลาด 9 4 4 1 17
23 เมืองเพชรบูรณ์ 9 3 2 2 14
24 บ้านตะเบาะ 8 11 3 4 22
25 บ้านโพธิ์ทอง 8 7 5 5 20
26 บ้านโนนสะอาด 8 5 6 1 19
27 บ้านเนินสง่า 8 4 1 2 13
28 บ้านดงมูลเหล็ก 8 2 1 0 11
29 บ้านระวิง 7 7 2 2 16
30 บ้านวังโค้ง 7 6 2 1 15
31 บ้านลาดแค 7 5 4 5 16
32 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 7 2 0 0 9
33 บ้านขมวด 7 1 2 1 10
34 บ้านสะเดียง 6 8 2 4 16
35 บ้านสักแห้ง 6 5 5 2 16
36 บ้านดง 6 5 2 2 13
37 บ้านโตก 6 0 2 1 8
38 โฆษิตวิทยา 6 0 0 0 6
39 บ้านห้วยผักไล 5 8 2 3 15
40 บ้านกกไทร 5 3 1 1 9
41 ประสิทธิ์วิทยา 5 3 1 0 9
42 บ้านกกจั่น 5 3 1 0 9
43 บ้านวังพลับ 5 3 0 0 8
44 บ้านป่าแดง 5 2 0 2 7
45 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 5 2 0 1 7
46 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 2 0 1 7
47 บ้านบุฉนวน 5 1 0 1 6
48 บ้านน้ำลัด 5 0 0 1 5
49 บ้านโคกยาว 4 4 2 2 10
50 บ้านโป่งตาเบ้า 4 4 2 2 10
51 บ้าน กม.28 4 3 2 0 9
52 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 4 3 2 0 9
53 บ้านกงกะยาง 4 3 0 2 7
54 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 4 2 0 2 6
55 บ้านโคกหนองจอก 4 1 2 0 7
56 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 4 1 2 0 7
57 บ้านดงลาน 4 1 0 1 5
58 บ้านโป่งนกแก้ว 4 1 0 1 5
59 บ้านชัยมงคล 4 0 1 1 5
60 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 4 0 1 0 5
61 บ้านบง 4 0 0 1 4
62 บ้านปากน้ำ 3 5 3 5 11
63 บ้านห้วยงาช้าง 3 4 2 1 9
64 บ้านท่ากกตาล 3 4 1 3 8
65 บ้านวังศาล 3 3 4 3 10
66 บ้านไร่ฝาย 3 3 1 0 7
67 บ้านสะแกงาม 3 2 3 5 8
68 บ้านถ้ำแก้ว 3 2 2 2 7
69 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 3 1 0 1 4
70 บ้านหัวนา 3 1 0 1 4
71 สายสมร 3 1 0 0 4
72 ลูกจันทน์ปิยะอุย 3 1 0 0 4
73 บ้านศาลาลาย 3 0 1 2 4
74 บ้านเฉลียงลับ 3 0 0 2 3
75 บ้านอมกง 3 0 0 0 3
76 บ้านวังหินซอง 2 4 1 3 7
77 บ้านพี้ 2 3 0 1 5
78 บ้านโพธิ์งาม 2 3 0 0 5
79 บ้านโตกใต้ 2 2 1 0 5
80 บ้านชอนไพร 2 1 3 0 6
81 บ้านน้ำเลา 2 1 2 0 5
82 บ้านคลองห้วยนา 2 1 0 5 3
83 บ้านคลองสาร 2 1 0 0 3
84 บ้านโนนตูม 2 0 2 0 4
85 บ้านหลุง 2 0 1 0 3
86 บ้านนายม 2 0 0 4 2
87 บ้านเขาน้อย 2 0 0 1 2
88 บ้านคลองสำโรง 2 0 0 1 2
89 บ้านถ้ำน้ำบัง 2 0 0 0 2
90 บ้านตะกุดเป้า 2 0 0 0 2
91 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 2 0 0 0 2
92 ตาดหมอกวิทยา 2 0 0 0 2
93 บ้านคลองน้ำคัน 2 0 0 0 2
94 บ้านด่านช้าง 2 0 0 0 2
95 บ้านป่าบง 2 0 0 0 2
96 บ้านโนนตะแบก 1 2 1 1 4
97 บ้านวังใหญ่ 1 1 3 0 5
98 บ้านห้วยแหน 1 1 2 1 4
99 บ้านนาป่า 1 1 2 0 4
100 บ้านห้วยใหญ่ 1 1 1 4 3
101 บ้านหนองแหวน 1 1 1 2 3
102 บ้านวังซอง 1 1 1 0 3
103 บ้านบุ่งกกเรียง 1 1 0 3 2
104 บ้านใหม่วังตะเคียน 1 1 0 2 2
105 บ้านทุ่งหินปูน 1 1 0 1 2
106 บ้านซับข่อย 1 1 0 1 2
107 บ้านนา 1 1 0 0 2
108 บ้านลำป่าสักมูล 1 1 0 0 2
109 บ้านเขาสัก 1 1 0 0 2
110 บ้านน้ำเดื่อใต้ 1 0 1 0 2
111 บ้านโคกสูง 1 0 1 0 2
112 บ้านกล้วย 1 0 0 1 1
113 อนุบาลตริณศิลป์ 1 0 0 1 1
114 วัชรชัย 1 0 0 1 1
115 บ้านยางกุด 1 0 0 1 1
116 ธาราคีรี 1 0 0 1 1
117 บ้านป่าเลา 1 0 0 1 1
118 บ้านวังรวก 1 0 0 0 1
119 บ้านยางหัวลม 1 0 0 0 1
120 บ้านห้วยนาค 1 0 0 0 1
121 บ้านโคก 0 4 3 0 7
122 บ้านโคกสำราญ 0 3 0 0 3
123 บ้านหนองกลอย 0 2 2 0 4
124 บ้านตะกุดจั่น 0 2 1 2 3
125 บ้านทรัพย์พุทรา 0 2 1 1 3
126 บ้านโคกเจริญ 0 2 1 0 3
127 บ้านน้ำเดื่อ 0 1 2 1 3
128 ทุ่งแค 0 1 1 0 2
129 บ้านซับขลุง 0 1 1 0 2
130 บ้านวังทอง 0 1 1 0 2
131 บ้านห้วยตูม 0 1 1 0 2
132 บ้านคลองบง 0 1 0 1 1
133 บ้านเขาขาด 0 1 0 0 1
134 บ้านเขาคณฑา 0 1 0 0 1
135 บ้านซับเจริญ 0 1 0 0 1
136 บ้านทางข้าม 0 1 0 0 1
137 บ้านผาทอง 0 1 0 0 1
138 เซนต์นีโอศรีชนแดน 0 1 0 0 1
139 บ้านเขาบ่อทอง 0 0 1 1 1
140 บ้านกุฏิพระ 0 0 1 0 1
141 บ้านบุ่งคล้า 0 0 1 0 1
142 บ้านวังชะนาง 0 0 1 0 1
143 บ้านดงลึก 0 0 0 3 0
144 บ้านป่าม่วง 0 0 0 2 0
145 บ้านเนินสว่าง 0 0 0 1 0
146 บ้านคลองขุด 0 0 0 1 0
147 บ้านดงหลง 0 0 0 1 0
148 บ้านวังจาน 0 0 0 1 0
149 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 1 0
150 กิตติพิทยา 0 0 0 0 0
151 บ้านวังขอน 0 0 0 0 0
รวม 682 342 172 200 1,396