สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=39 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 26 20 8 54 61 7 1 2 69
2 บ้านห้วยสะแก 10 6 7 23 25 9 2 7 36
3 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 9 1 10 20 25 7 4 4 36
4 บ้านคลองปลาหมอ 8 4 2 14 16 10 3 4 29
5 บ้านสามแยกวังชมภู 8 1 3 12 17 3 1 4 21
6 บ้านเขาชะโงก 7 7 4 18 18 8 5 5 31
7 บ้านท่าข้าม 7 5 6 18 23 9 4 7 36
8 บ้านหัวนา 7 2 0 9 11 3 1 1 15
9 บ้านดงขุยใต้ 7 0 0 7 12 1 0 0 13
10 บ้านดงมูลเหล็ก 6 3 1 10 8 2 1 0 11
11 บ้านวังหิน 5 6 2 13 14 9 6 7 29
12 บ้าน กม.2 5 5 4 14 12 10 1 2 23
13 บ้านเนินสง่า 5 1 2 8 8 4 1 3 13
14 บ้านขมวด 5 0 4 9 7 1 2 1 10
15 บ้านศาลาลาย 5 0 0 5 6 0 1 3 7
16 บ้านซับเปิบ 4 2 1 7 10 3 3 3 16
17 เมืองเพชรบูรณ์ 3 7 3 13 14 5 2 2 21
18 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 3 7 2 12 15 9 4 2 28
19 อนุบาลวังโป่ง 3 5 3 11 11 10 3 4 24
20 คลองห้วยนาพัฒนาการ 3 4 5 12 12 1 1 3 14
21 บ้านหนองใหญ่ 3 2 4 9 13 7 2 3 22
22 บ้านโพธิ์ทอง 3 2 4 9 10 7 5 5 22
23 บ้านโป่งหว้า 3 2 2 7 11 11 5 5 27
24 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 3 2 0 5 5 2 0 1 7
25 บ้านตะเบาะ 3 1 3 7 10 12 3 4 25
26 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 3 0 0 3 6 4 0 2 10
27 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 2 7 2 11 14 2 0 1 16
28 เสรีศึกษา 2 6 5 13 17 4 0 1 21
29 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 4 1 7 8 2 1 1 11
30 บ้านดง 2 3 2 7 7 5 2 2 14
31 บ้านยางลาด 2 3 0 5 9 4 4 1 17
32 บ้านลาดแค 2 3 0 5 7 5 4 5 16
33 บ้านโตก 2 2 1 5 6 0 2 1 8
34 บ้านชอนไพร 2 2 0 4 4 1 3 0 8
35 อนุบาลชนแดน 2 1 5 8 16 12 4 4 32
36 บ้านโคกหนองจอก 2 1 2 5 6 1 2 0 9
37 บ้านห้วยผักไล 2 1 2 5 5 8 2 3 15
38 บ้านโนนสะอาด 2 0 2 4 8 5 6 1 19
39 บ้านระวิง 2 0 1 3 7 7 2 3 16
40 ตาดหมอกวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
41 บ้านดงลาน 2 0 0 2 4 1 0 1 5
42 สายสมร 2 0 0 2 3 1 0 0 4
43 บ้านพลำ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
44 บ้านถ้ำน้ำบัง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านดงขุย 1 4 3 8 12 1 0 0 13
46 โฆษิตวิทยา 1 3 0 4 6 0 0 0 6
47 บ้านสะเดียง 1 2 2 5 9 8 3 4 20
48 บ้านกกไทร 1 2 2 5 7 3 1 1 11
49 บ้าน กม.28 1 2 2 5 4 3 2 0 9
50 บ้านวังศาล 1 2 0 3 3 3 4 3 10
51 ประสิทธิ์วิทยา 1 1 1 3 5 3 1 0 9
52 บ้านน้ำลัด 1 1 0 2 6 1 0 1 7
53 บ้านป่าแดง 1 1 0 2 5 2 0 2 7
54 บ้านตะกุดเป้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
56 บ้านปากน้ำ 1 0 5 6 4 6 3 5 13
57 บ้านเฉลียงลับ 1 0 2 3 3 0 0 2 3
58 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1 0 1 2 5 1 2 0 8
59 บ้านโคกยาว 1 0 1 2 4 4 2 2 10
60 บ้านกงกะยาง 1 0 1 2 4 3 0 2 7
61 บ้านท่ากกตาล 1 0 1 2 3 4 1 3 8
62 บ้านคลองห้วยนา 1 0 1 2 3 1 1 5 5
63 บ้านคลองบง 1 0 1 2 2 1 0 1 3
64 บ้านเขาน้อย 1 0 1 2 2 0 0 1 2
65 บ้านไร่ฝาย 1 0 0 1 3 3 1 0 7
66 ลูกจันทน์ปิยะอุย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
67 บ้านโนนตะแบก 1 0 0 1 2 3 1 1 6
68 บ้านนา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 บ้านกล้วย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
70 บ้านวังแซ่กลอย 0 4 0 4 11 0 4 2 15
71 บ้านวังโค้ง 0 3 3 6 7 6 2 1 15
72 บ้านกกจั่น 0 2 3 5 5 3 2 0 10
73 บ้านห้วยงาช้าง 0 2 2 4 3 4 2 1 9
74 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 0 2 1 3 7 2 0 0 9
75 บ้านวังพลับ 0 2 1 3 5 3 0 0 8
76 บ้านนายม 0 2 1 3 2 0 0 4 2
77 บ้านหนองกลอย 0 2 0 2 3 2 3 0 8
78 บ้านอมกง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
79 บ้านสะแกงาม 0 1 3 4 3 4 3 5 10
80 บ้านโคกสำราญ 0 1 3 4 1 3 0 0 4
81 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 0 1 1 2 4 0 1 0 5
82 บ้านถ้ำแก้ว 0 1 0 1 3 2 2 2 7
83 บ้านพี้ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
84 บ้านนาป่า 0 1 0 1 2 1 2 0 5
85 บ้านคลองน้ำคัน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
86 บ้านใหม่วังตะเคียน 0 1 0 1 1 1 0 2 2
87 อนุบาลตริณศิลป์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
88 บ้านวังรวก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านโคก 0 1 0 1 0 4 3 0 7
90 บ้านเขาขาด 0 1 0 1 0 1 0 0 1
91 บ้านไร่เหนือ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
92 บ้านสักแห้ง 0 0 3 3 6 6 5 2 17
93 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 0 0 2 2 4 3 2 0 9
94 บ้านป่าเลา 0 0 2 2 3 0 0 1 3
95 บ้านวังหินซอง 0 0 2 2 2 4 1 3 7
96 บ้านโป่งนกแก้ว 0 0 1 1 4 1 0 1 5
97 บ้านชัยมงคล 0 0 1 1 4 0 1 1 5
98 บ้านโพธิ์งาม 0 0 1 1 2 3 0 0 5
99 บ้านคลองสาร 0 0 1 1 2 1 0 0 3
100 บ้านโนนตูม 0 0 1 1 2 0 2 0 4
101 บ้านคลองสำโรง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
102 บ้านด่านช้าง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
103 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 1 1 1 1 1 4 3
104 บ้านหนองแหวน 0 0 1 1 1 1 1 2 3
105 บ้านทุ่งหินปูน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
106 วัชรชัย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
107 บ้านยางหัวลม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านตะกุดจั่น 0 0 1 1 0 2 1 2 3
109 บ้านเนินสว่าง 0 0 1 1 0 0 0 1 0
110 บ้านบุฉนวน 0 0 0 0 5 1 0 1 6
111 บ้านโป่งตาเบ้า 0 0 0 0 4 4 2 2 10
112 บ้านบง 0 0 0 0 4 0 0 1 4
113 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
114 บ้านโตกใต้ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
115 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 2 1 2 0 5
116 บ้านหลุง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
117 บ้านป่าบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 บ้านวังใหญ่ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
119 บ้านห้วยแหน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
120 บ้านวังซอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
121 บ้านเขาสัก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
122 บ้านบุ่งกกเรียง 0 0 0 0 1 1 0 3 2
123 บ้านซับข่อย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
124 บ้านลำป่าสักมูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านน้ำเดื่อใต้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 บ้านยางกุด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 ธาราคีรี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
129 บ้านห้วยนาค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านทรัพย์พุทรา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
131 บ้านโคกเจริญ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
132 บ้านน้ำเดื่อ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
133 ทุ่งแค 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 บ้านซับขลุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 บ้านวังทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
136 บ้านห้วยตูม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
137 บ้านเขาคณฑา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านทางข้าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านผาทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 เซนต์นีโอศรีชนแดน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านเขาบ่อทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
143 บ้านกุฏิพระ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านบุ่งคล้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านวังชะนาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 บ้านดงลึก 0 0 0 0 0 0 0 3 0
147 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
148 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
149 บ้านดงหลง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 บ้านวังจาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 กิตติพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 บ้านวังขอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 215 182 169 566 750 357 180 206 1,287