สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 26 20 8 54 61 7 1 2 69
2 บ้านห้วยสะแก 8 5 6 19 21 9 2 7 32
3 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 8 1 10 19 24 7 4 4 35
4 บ้านสามแยกวังชมภู 8 1 2 11 15 3 1 3 19
5 บ้านเขาชะโงก 7 7 4 18 18 8 5 5 31
6 บ้านท่าข้าม 7 5 6 18 23 9 4 7 36
7 บ้านคลองปลาหมอ 7 4 2 13 15 10 3 4 28
8 บ้านดงมูลเหล็ก 6 3 1 10 8 2 1 0 11
9 บ้านดงขุยใต้ 6 0 0 6 11 1 0 0 12
10 บ้านเนินสง่า 5 1 2 8 8 4 1 2 13
11 บ้านขมวด 5 0 4 9 7 1 2 1 10
12 บ้านวังหิน 4 6 2 12 13 9 6 7 28
13 บ้านซับเปิบ 4 2 1 7 10 3 3 3 16
14 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 3 7 2 12 15 9 4 2 28
15 อนุบาลวังโป่ง 3 5 2 10 10 10 2 3 22
16 คลองห้วยนาพัฒนาการ 3 4 5 12 12 1 1 3 14
17 บ้าน กม.2 3 3 4 10 9 9 1 2 19
18 บ้านหนองใหญ่ 3 2 4 9 13 7 2 3 22
19 บ้านโป่งหว้า 3 2 2 7 11 11 5 5 27
20 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 3 2 0 5 5 2 0 1 7
21 บ้านตะเบาะ 3 0 2 5 8 11 3 4 22
22 บ้านศาลาลาย 3 0 0 3 3 0 1 2 4
23 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 2 7 2 11 14 2 0 1 16
24 เสรีศึกษา 2 6 5 13 17 4 0 1 21
25 บ้านยางลาด 2 3 0 5 9 4 4 1 17
26 บ้านลาดแค 2 3 0 5 7 5 4 5 16
27 บ้านโตก 2 2 1 5 6 0 2 1 8
28 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 2 1 5 5 2 0 1 7
29 อนุบาลชนแดน 2 1 5 8 16 12 4 4 32
30 บ้านโพธิ์ทอง 2 1 4 7 8 7 5 5 20
31 บ้านห้วยผักไล 2 1 2 5 5 8 2 3 15
32 บ้านโคกหนองจอก 2 1 0 3 4 1 2 0 7
33 บ้านโนนสะอาด 2 0 2 4 8 5 6 1 19
34 บ้านระวิง 2 0 1 3 7 7 2 2 16
35 บ้านดงลาน 2 0 0 2 4 1 0 1 5
36 สายสมร 2 0 0 2 3 1 0 0 4
37 บ้านถ้ำน้ำบัง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านดงขุย 1 3 3 7 11 1 0 0 12
39 เมืองเพชรบูรณ์ 1 3 3 7 9 3 2 2 14
40 บ้านดง 1 3 2 6 6 5 2 2 13
41 โฆษิตวิทยา 1 3 0 4 6 0 0 0 6
42 บ้าน กม.28 1 2 2 5 4 3 2 0 9
43 บ้านสะเดียง 1 2 1 4 6 8 2 4 16
44 บ้านวังศาล 1 2 0 3 3 3 4 3 10
45 ประสิทธิ์วิทยา 1 1 1 3 5 3 1 0 9
46 บ้านป่าแดง 1 1 0 2 5 2 0 2 7
47 บ้านน้ำลัด 1 1 0 2 5 0 0 1 5
48 บ้านชอนไพร 1 1 0 2 2 1 3 0 6
49 บ้านตะกุดเป้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
51 บ้านเฉลียงลับ 1 0 2 3 3 0 0 2 3
52 บ้านโคกยาว 1 0 1 2 4 4 2 2 10
53 บ้านกงกะยาง 1 0 1 2 4 3 0 2 7
54 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1 0 1 2 4 1 2 0 7
55 บ้านท่ากกตาล 1 0 1 2 3 4 1 3 8
56 บ้านเขาน้อย 1 0 1 2 2 0 0 1 2
57 ตาดหมอกวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
58 บ้านไร่ฝาย 1 0 0 1 3 3 1 0 7
59 ลูกจันทน์ปิยะอุย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
60 บ้านนา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 บ้านกล้วย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
62 บ้านวังแซ่กลอย 0 4 0 4 11 0 4 2 15
63 บ้านวังโค้ง 0 3 3 6 7 6 2 1 15
64 บ้านกกจั่น 0 2 2 4 5 3 1 0 9
65 บ้านห้วยงาช้าง 0 2 2 4 3 4 2 1 9
66 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 0 2 1 3 7 2 0 0 9
67 บ้านวังพลับ 0 2 1 3 5 3 0 0 8
68 บ้านนายม 0 2 1 3 2 0 0 4 2
69 บ้านอมกง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
70 บ้านกกไทร 0 1 2 3 5 3 1 1 9
71 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 0 1 1 2 4 0 1 0 5
72 บ้านถ้ำแก้ว 0 1 0 1 3 2 2 2 7
73 บ้านพี้ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
74 บ้านคลองน้ำคัน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านใหม่วังตะเคียน 0 1 0 1 1 1 0 2 2
76 อนุบาลตริณศิลป์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
77 บ้านวังรวก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านโคก 0 1 0 1 0 4 3 0 7
79 บ้านเขาขาด 0 1 0 1 0 1 0 0 1
80 บ้านปากน้ำ 0 0 4 4 3 5 3 5 11
81 บ้านโคกสำราญ 0 0 3 3 0 3 0 0 3
82 บ้านสักแห้ง 0 0 2 2 6 5 5 2 16
83 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 0 0 2 2 4 3 2 0 9
84 บ้านสะแกงาม 0 0 2 2 3 2 3 5 8
85 บ้านวังหินซอง 0 0 2 2 2 4 1 3 7
86 บ้านโป่งนกแก้ว 0 0 1 1 4 1 0 1 5
87 บ้านชัยมงคล 0 0 1 1 4 0 1 1 5
88 บ้านโพธิ์งาม 0 0 1 1 2 3 0 0 5
89 บ้านคลองห้วยนา 0 0 1 1 2 1 0 5 3
90 บ้านคลองสาร 0 0 1 1 2 1 0 0 3
91 บ้านโนนตูม 0 0 1 1 2 0 2 0 4
92 บ้านคลองสำโรง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
93 บ้านด่านช้าง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
94 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 1 1 1 1 1 4 3
95 บ้านหนองแหวน 0 0 1 1 1 1 1 2 3
96 บ้านทุ่งหินปูน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
97 วัชรชัย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
98 บ้านยางหัวลม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านตะกุดจั่น 0 0 1 1 0 2 1 2 3
100 บ้านเนินสว่าง 0 0 1 1 0 0 0 1 0
101 บ้านบุฉนวน 0 0 0 0 5 1 0 1 6
102 บ้านโป่งตาเบ้า 0 0 0 0 4 4 2 2 10
103 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 0 0 0 0 4 2 0 2 6
104 บ้านบง 0 0 0 0 4 0 0 1 4
105 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
106 บ้านหัวนา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
107 บ้านโตกใต้ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
108 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 2 1 2 0 5
109 บ้านหลุง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
110 บ้านป่าบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 บ้านโนนตะแบก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
112 บ้านวังใหญ่ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
113 บ้านห้วยแหน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
114 บ้านนาป่า 0 0 0 0 1 1 2 0 4
115 บ้านวังซอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
116 บ้านบุ่งกกเรียง 0 0 0 0 1 1 0 3 2
117 บ้านซับข่อย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
118 บ้านลำป่าสักมูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านเขาสัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านน้ำเดื่อใต้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
121 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านยางกุด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 ธาราคีรี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
124 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
125 บ้านห้วยนาค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองกลอย 0 0 0 0 0 2 2 0 4
127 บ้านทรัพย์พุทรา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
128 บ้านโคกเจริญ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
129 บ้านน้ำเดื่อ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
130 ทุ่งแค 0 0 0 0 0 1 1 0 2
131 บ้านซับขลุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 บ้านวังทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านห้วยตูม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 บ้านคลองบง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
135 บ้านเขาคณฑา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านทางข้าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านผาทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 เซนต์นีโอศรีชนแดน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านเขาบ่อทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
141 บ้านกุฏิพระ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านบุ่งคล้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านวังชะนาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านดงลึก 0 0 0 0 0 0 0 3 0
145 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านดงหลง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านวังจาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 กิตติพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 บ้านวังขอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 182 160 155 497 682 342 172 200 1,196