เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 ก.ย. 2557
13 ก.ย. 2557
14 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริงและวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.1-ม.3 สาระศิลปะ...ในวันแข่งขันให้นำเครื่องดนตรีประจำวงมาใช้ในการประกวดแข่งขันเองทุกโรงเรียน และการประกวดร้องเพลงทุกประเภทให้นำแผ่นวีดีเพลงมาให้กรรมการก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขัน..(ศน.สิริทธา สายบุญตั้ง โทร..09-8798-8392)  
  แจ้งกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.เพชรบุรณ์ เขต 2 ....ทุกกิจกรรมให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมและประชุมวางแผนก่อนการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามแข่งขัน ทั้งนี้รายชื่อกรรมการตัดสิน และตารางการแข่งขัน ให้ดูได้ที่เว็บไซต์ ..http://www.north64.sillapa.net/sp-pnb2/ (เมนูหลัก ด้านซ้ายมือ ) หากไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ชี้แจงผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตามหนังสือ สพป.พช.2 ที่ ศธ 04107/3044 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557  
  แจ้งโรงเรียนที่่เข้าแข่งขันกิจกรรมโครงงานทุกกิจกรรม (ยกเว้นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3)....ให้ผู้นำโต๊ะและอุปกรณ์มาเอง ขนาดตามเกณฑ์ที่กำหนด  
  แจ้งกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี 3 กิจกรรม) จัดเตรียมสถานที่ ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองไขว่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
  ข่างแจ้งโรงเรียน... ขอเชิญกรรมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) ประชุมและจัดเตรียมเครื่องมือการแข่งขัน ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ หอประชุมอรุณญาเขต เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมดังนี้ 1.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 2.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 3.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 4.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 5. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 6.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 7.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-3 8.การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 9.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-3 10.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 11.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6  
  ข่างแจ้งโรงเรียน... ขอเชิญกรรมการประชุมและจัดเตรียมเครื่องมือการแข่งขัน ในวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ หอประชุมอรุณญาเขต เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ 1. สาระคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1.1 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-3 1.2 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 1.3 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-3 1.4 โปรแกรม GSP ชั้น ม.1-3 1.5 คณิตคิดเร็ว ชั้น ป.1-3 1.6คณิตคิดเร็ว ชั้น ป.4-6 1.7คณิตคิดเร็ว ชั้น ม.1-3 2.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 2.1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 2.2อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 3.สาระสุขศึกษา ได้แก่ 3.1ตอบปัญหาสุขศึกษา ป.1-6 3.2 ตอบปัญหาสุขศึกษา ม.1-3 4.สาระภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 4.1การแข่งขันSpelling Bee ป.1-3 4.2 การแข่งขันSpelling Bee ป.4-6 4.3 การแข่งขันSpelling Bee ม.1-3 4.4 Multi Skill ป.4-6 4.5 Multi Skill ม.1-3 4.6 ASEAN QUIZ ป.4-6 ม.1-3 4.7 ASEAN QUIZ ม.1-3  
  แจ้งข่าวจากคณะกรรมการจัดงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1. ให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกกิจกรรมได้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า เพื่อร่วมรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจเกณฑ์การแข่งขันร่วมกันก่อนการตัดสินกิจกรรมแต่ละประเภท 2. หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พช.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 1. My lovely pet 2. My favorite food 3. My first day at school ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 1. The place I like to go 2. Good food I like to eat 3. What I like to do when I have free time ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 1. How to keep my school clean 2. Country in ASEAN that I want to go 3. Activities I like to do in my English Classroom  
  ข่าวแจ้งกรรมการตัดสินกิจกรรม... ท่านสามารถไปดาวน์โหลดคำสั่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ที่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 http://www.phetchabun2.com/  
  ข่าวประชาสัมพันธ์.... 1. เมื่อโรงเรียนลงทะเบียนเข้าแข่งขันเรียบร้อย..ให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และบัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอน ..นำมาแสดงในวันรายงานตัวเข้าแข่งขันด้วย 2. ให้กรรมการตัดสินกิจกรรมทุกกิจกรรม...พิมพ์บัตรกรรมการ...เอง และนำมาใช้ในวันแข่งขัน ขณะปฏิบัติหน้าที่  
  ข่าวประชาสัมพันธ์.... แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายลงทะเบียนเข้าแข่งขันในระดับขตพื้นที่ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยใช้ Username และ Password ที่ได้มอบให้กับโรงเรียนไปแล้ว  
  แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ ทุกกิจกรรม 1. ให้ผู้เข้าแข่งขันใน รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สนามแข่งขัน 2. เครื่องที่ใช้ในการแข่งขันเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 , Microsoft office 2007 (ใช้เครื่องที่สถานที่แข่งขันจัดให้) 3. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันตามที่ระบุ ด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ Flash drive)ก่อนการติดตั้งต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 4. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ให้นำ ไมโครโฟน หูฟัง มาเอง 5. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.1-3 ให้ส่งเอกสาร โครงงานยังเขตพื้นที่เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการ จำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 (ส่งที่ ศน.รัตนา จันทร์สิน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)  
  ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๔
เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่  ภายในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วันที่  ๑๓-๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗
โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๗  ถึง  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค  วันที่  ๑๘ - ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
การแข่งขันะดับภาค  วันที่  ๑๗ - ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗
การแข่งขันระดับชาติ  วันที่  ๑๗ - ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 180
จำนวนทีม 1,655
จำนวนนักเรียน 3,447
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,344
จำนวนกรรมการ 1,000
ครู+นักเรียน 5,791
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,791
ประกาศผลแล้ว 205/258 (79.46%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 15
เมื่อวาน 19
สัปดาห์นี้ 164
สัปดาห์ที่แล้ว 283
เดือนนี้ 425
เดือนที่แล้ว 481
ปีนี้ 4,880
ทั้งหมด 242,091