หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุมอรุณญาเขต ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสาวสิริทธรา สายบุญตั้ง  
2 โรงเรียนบ้านดงขวาง ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสมทรง ศรีอุดกัน นายอภิชัย เริงเลื่อม นางสาว  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายเทิดชาย สุขโทน นางพจนา คงสัตรา  
4 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางอนงค์ รอดแสน นายสละ พาดี  
5 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางวราภรณ์ ใบภักดี  
6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สมประสงค์ ชัยโฉม น.ส.กวินพัฒน์ ขวัญแน่น  
7 โรงเรียนเมตตาวิทยา ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบุรณ์ นาสางสิริทธรา สายบุญตั้ง นางสาวรัตนา จันทร์สิน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netนายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ 08-9194-9535
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]