หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557...

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 3 ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องเรียนชั้น ป.1 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 3 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องเรียนชั้น ป.2 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 3 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องเรียนชั้น ป.1 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ ลานธรรม ชั้น ป.1-3 ห้อง ลานธรรม 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคณิต 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคณิต 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร4 ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องคอมฯ 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร4 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอมฯ 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ ห้องประชุม อาคาร4 ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง ห้องประชุมอาคาร 4 (เช้า) 14 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ ห้องประชุม อาคาร4 ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง ห้องประชุมอาคาร 4 (บ่าย) 14 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร1 ชั้น ป.1-3 ห้อง อนุบาล1 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร1 ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล2 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร4 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องเรียนชั้น ม.1 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร4 ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องจริยะ 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร4 ชั้น ป.4-6 ห้อง หองเรียนชั้น ม.1 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร4 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องจริยะ 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ อาคาร 3 ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง ห้องเรียนชั้น ป.3 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netนายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ 08-9194-9535
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]