หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนผดุงวิทย์ 39 23 65.71% 6 17.14% 3 8.57% 3 8.57% 35
2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 34 22 73.33% 2 6.67% 2 6.67% 4 13.33% 30
3 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 42 21 51.22% 6 14.63% 7 17.07% 7 17.07% 41
4 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 32 19 65.52% 6 20.69% 3 10.34% 1 3.45% 29
5 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 40 18 47.37% 10 26.32% 3 7.89% 7 18.42% 38
6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 41 16 44.44% 7 19.44% 6 16.67% 7 19.44% 36
7 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 34 16 51.61% 5 16.13% 4 12.9% 6 19.35% 31
8 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 34 16 57.14% 2 7.14% 5 17.86% 5 17.86% 28
9 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 32 15 51.72% 8 27.59% 3 10.34% 3 10.34% 29
10 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 22 15 68.18% 4 18.18% 1 4.55% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนเมตตาวิทยา 32 13 40.63% 11 34.38% 3 9.38% 5 15.63% 32
12 โรงเรียนบ้านศิลา 26 13 54.17% 4 16.67% 4 16.67% 3 12.5% 24
13 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 24 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
14 โรงเรียนบ้านวังบาล 37 11 34.38% 10 31.25% 7 21.88% 4 12.5% 32
15 โรงเรียนบ้านป่าบง 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนบ้านฝาย 31 10 35.71% 10 35.71% 5 17.86% 3 10.71% 28
17 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 20 9 50% 5 27.78% 4 22.22% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านนายาว 17 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
19 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 20 9 52.94% 2 11.76% 3 17.65% 3 17.65% 17
20 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 17 9 64.29% 2 14.29% 0 0% 3 21.43% 14
22 โรงเรียนบ้านวังกวาง 24 8 36.36% 6 27.27% 6 27.27% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 23 8 42.11% 5 26.32% 2 10.53% 4 21.05% 19
24 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 18 8 44.44% 3 16.67% 6 33.33% 1 5.56% 18
25 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 27 8 38.1% 3 14.29% 3 14.29% 7 33.33% 21
26 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 17 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
27 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 15 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
28 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 24 7 29.17% 11 45.83% 3 12.5% 3 12.5% 24
29 โรงเรียนบ้านวังยาว 19 7 36.84% 7 36.84% 4 21.05% 1 5.26% 19
30 โรงเรียนบ้านท่าขาม 33 7 21.88% 6 18.75% 13 40.63% 6 18.75% 32
31 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 20 7 35% 6 30% 3 15% 4 20% 20
32 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 19 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านวังรู 16 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 14 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
35 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 25 7 30.43% 2 8.7% 6 26.09% 8 34.78% 23
36 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 13 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
37 โรงเรียนบ้านวังร่อง 27 6 22.22% 15 55.56% 2 7.41% 4 14.81% 27
38 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 22 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
39 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 16 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
40 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านวังมล 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนบ้านหินโง่น 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านดงขวาง 13 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 13 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 3 27.27% 11
45 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 9 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านโคกมน 22 4 20% 8 40% 2 10% 6 30% 20
48 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 20 4 23.53% 8 47.06% 1 5.88% 4 23.53% 17
49 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 14 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
50 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 10 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
52 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านบุ่ง 9 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านหินฮาว 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านหนองบัว 22 3 14.29% 10 47.62% 5 23.81% 3 14.29% 21
60 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 19 3 15.79% 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 19
61 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 24 3 16.67% 8 44.44% 3 16.67% 4 22.22% 18
62 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 17 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 13
63 โรงเรียนบ้านซำภู 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 13 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
66 โรงเรียนบ้านวังเวิน 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
68 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
70 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
72 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 21 2 11.11% 5 27.78% 6 33.33% 5 27.78% 18
73 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 14 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 13
74 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
75 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 11 2 20% 3 30% 0 0% 5 50% 10
77 โรงเรียนบ้านท่าโก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
79 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
82 โรงเรียนบ้านท่าผู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
84 โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
86 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนเมตตาศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 15 1 6.67% 5 33.33% 6 40% 3 20% 15
89 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 8 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 13 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
91 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนวัดศรีทอง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านจางวาง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านกลาง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
96 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
97 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านหนองเล 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านซำม่วง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
102 โรงเรียนบูรณวิทยา 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
103 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านวังขอน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านบึง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 9 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 4 50% 8
109 โรงเรียนบ้านปากดุก 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
110 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
111 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
114 โรงเรียนบ้านร่องดู่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนนราทิพย์พิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 6 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านตาดกลอย 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 6 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านส้มเลา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านไร่นางาม 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน 8 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 7
130 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
131 โรงเรียนบ้านกกกะบก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม 5 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านกกโอ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านพร้าว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านโนนทอง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านปากออก 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
141 โรงเรียนบ้านนาแซง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
144 โรงเรียนบ้านร่องบง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
145 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านนาซำ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองปลา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
148 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netนายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ 08-9194-9535
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]