หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 31 24 92.31% 2 7.69% 0 0% 0 0% 26
2 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 20 13 76.47% 1 5.88% 2 11.76% 1 5.88% 17
3 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
4 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 16 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
6 โรงเรียนบ้าน กม.35 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
7 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 16 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
8 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
9 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
10 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 14 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
11 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 13 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
12 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
13 โรงเรียนบ้านกลาง 13 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
14 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
15 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
16 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 16 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 15 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
19 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
21 โรงเรียนบ้านปากตก 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
22 โรงเรียนบ้านคลองทราย 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
23 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
24 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
25 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 10 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
27 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 9 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
28 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
29 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
31 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านวังขอน 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 12 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
36 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 11 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านราหุล 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนอุดมวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านรังย้อย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 10 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
53 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 8 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านหัวโตก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 8 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
62 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านพุขาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 13 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านกองทูล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านหนองหมู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านซับบอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านท่าแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านพญาวัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 7 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านโคกหิน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านเข็มทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้าน กม.30 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านซับน้อย 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านท่าโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านบึงตะแบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านวังลึก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านสระกรวด 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านสันติธรรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านวังขาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านวังอ่าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล 080-1674356
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]