สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 24 2 0 0 26
2 บ้านบึงนาจาน 13 1 2 1 16
3 บ้านโป่งบุญเจริญ 11 1 1 0 13
4 ชุมชนบ้านพุเตย 10 4 0 2 14
5 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 10 1 0 0 11
6 บ้าน กม.35 10 1 0 0 11
7 ศิริรัตน์วิทยา 10 1 0 0 11
8 อนุบาลบึงสามพัน 9 2 0 0 11
9 อนุบาลศรีเทพ 9 1 1 0 11
10 เพชรพินิตศึกษา 9 0 1 0 10
11 บ้านนาทุ่ง 9 0 0 0 9
12 อนุบาลพร้อมจิต 8 4 1 1 13
13 บ้านซับน้อยพัฒนา 8 2 0 0 10
14 บ้านลำตะคร้อ 8 1 0 0 9
15 บ้านปากตก 7 0 1 0 8
16 บ้านคลองทราย 7 0 0 0 7
17 บ้านแก่งหินปูน 7 0 0 0 7
18 บ้านโคกรังน้อย 7 0 0 0 7
19 บ้านวังไผ่ 7 0 0 0 7
20 บ้านเกาะแก้ว 7 0 0 0 7
21 บ้านกลาง 7 0 0 0 7
22 ชุมชนบ้านโภชน์ 6 5 0 1 11
23 บ้านซับไม้แดง 6 1 0 0 7
24 บ้านวังโบสถ์ 6 1 0 0 7
25 วัดเขาเจริญธรรม 6 0 0 0 6
26 บ้านหนองย่างทอย 6 0 0 0 6
27 วัดซับบอนวิทยา 6 0 0 0 6
28 บ้านคลองดู่ 6 0 0 0 6
29 บ้านหนองสรวง 5 4 1 1 10
30 บ้านหนองบัว 5 4 0 0 9
31 บ้านวังขอน 5 2 2 0 9
32 บ้านหนองบัวขาว 5 2 1 2 8
33 บ้านเนินถาวร 5 1 1 0 7
34 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 5 1 0 1 6
35 บ้านราหุล 5 0 0 0 5
36 บ้านคลองกรวด 5 0 0 0 5
37 บ้านรวมทรัพย์ 5 0 0 0 5
38 อนุบาลหนองไผ่ 5 0 0 0 5
39 บ้านวังไลย์ 5 0 0 0 5
40 บ้านบ่อไทย 5 0 0 0 5
41 อุดมวิทยา 4 2 0 0 6
42 บ้านไร่เหนือ 4 2 0 0 6
43 บ้านหนองสะแก 4 1 0 0 5
44 บ้านนาเฉลียงใต้ 4 1 0 0 5
45 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 4 1 0 0 5
46 บ้านโคกเจริญ 4 1 0 0 5
47 บ้านรังย้อย 4 1 0 0 5
48 บ้านโคกสำราญ 4 1 0 0 5
49 บ้านคลองกระจังวังไทร 4 1 0 0 5
50 บ้านตะกุดไผ่ 4 0 1 0 5
51 บ้านหนองชุมแสง 4 0 0 1 4
52 บ้านนาไร่เดียว 4 0 0 0 4
53 สมอทอดศึกษา 4 0 0 0 4
54 บ้านถ้ำมงคลชัย 4 0 0 0 4
55 บ้านหนองจอกวังกำแพง 4 0 0 0 4
56 บ้านหัวโตก 4 0 0 0 4
57 บ้านเขายางโปร่ง 4 0 0 0 4
58 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 4 0 0 0 4
59 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 3 3 1 0 7
60 สัมพันธ์วิทยา 3 1 0 1 4
61 บ้านพุขาม 3 1 0 0 4
62 บ้านตะกรุดหิน 3 1 0 0 4
63 บ้านหนองโป่ง 3 1 0 0 4
64 บ้านเนินสะอาด 3 1 0 0 4
65 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 3 0 2 1 5
66 บ้านเขาพลวง 3 0 0 1 3
67 บ้านตะกุดงาม 3 0 0 0 3
68 บ้านนาน้ำโครม 3 0 0 0 3
69 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
70 บ้านเขาคลัง 3 0 0 0 3
71 บ้านคลองยาง 3 0 0 0 3
72 อนุบาลกาญจนาวิทยา 2 2 0 0 4
73 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 2 1 0 0 3
74 วีรสัมพันธ์วิทยา 2 1 0 0 3
75 บ้านคลองกะโบน 2 0 1 0 3
76 บ้านซับกระถินทอง 2 0 1 0 3
77 บ้านท่าแดง 2 0 0 0 2
78 บ้านเนินคนธา 2 0 0 0 2
79 บ้านพญาวัง 2 0 0 0 2
80 บ้านโคกสง่า 2 0 0 0 2
81 บ้านโคกสะอาด 2 0 0 0 2
82 บ้านซับบอน 2 0 0 0 2
83 บ้านฟุบสะแก 2 0 0 0 2
84 บ้านโคกปรือ 2 0 0 0 2
85 บ้านโคกสะแกลาด 2 0 0 0 2
86 ชุมชนบ้านท่าเสา 1 1 0 0 2
87 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1 1 0 0 2
88 บ้านเข็มทอง 1 1 0 0 2
89 บ้านหนองหมู 1 1 0 0 2
90 บ้านกองทูล 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองบัวทอง 1 1 0 0 2
92 วิทยานนท์ศึกษา 1 1 0 0 2
93 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 0 2
94 บ้านคลองตะคร้อ 1 1 0 0 2
95 บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 1 0 1 0 2
96 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1 0 0 1 1
97 บ้านซับสมบูรณ์ 1 0 0 1 1
98 บ้าน กม.30 1 0 0 0 1
99 บ้านคลองตะพานหิน 1 0 0 0 1
100 บ้านจัดสรร 1 0 0 0 1
101 บ้านซับวารินทร์ 1 0 0 0 1
102 บ้านท่าสวาย 1 0 0 0 1
103 บ้านน้ำร้อน 1 0 0 0 1
104 บ้านบึงตะแบก 1 0 0 0 1
105 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
106 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 0 1
107 บ้านวังลึก 1 0 0 0 1
108 บ้านศรีมงคล 1 0 0 0 1
109 บ้านเนินมะค่า 1 0 0 0 1
110 บ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 1 0 0 0 1
111 ปาลพันธุ์วิทยา 1 0 0 0 1
112 บ้านด่านไทรสามัคคี 1 0 0 0 1
113 บ้านท่าโรง 1 0 0 0 1
114 บ้านบึงกระจับ 1 0 0 0 1
115 บ้านบ่อรัง 1 0 0 0 1
116 บ้านมาบสมอสามัคคี 1 0 0 0 1
117 บ้านม่วงชุม 1 0 0 0 1
118 บ้านลำตาเณร 1 0 0 0 1
119 บ้านสระกรวด 1 0 0 0 1
120 บ้านสันติธรรม 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองพลวง 1 0 0 0 1
122 บ้านแควป่าสัก 1 0 0 0 1
123 บ้านโคกคงสมโภชน์ 1 0 0 0 1
124 บ้านไร่ขอนยางขวาง 1 0 0 0 1
125 บุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1 0 0 0 1
126 บ้านซับน้อย 1 0 0 0 1
127 บ้านพระที่นั่ง 1 0 0 0 1
128 บ้านศรีเทพน้อย 1 0 0 0 1
129 บ้านสระประดู่ 1 0 0 0 1
130 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1 0 0 0 1
131 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 1 0 0 0 1
132 รัฐประชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
133 ชุมชนบ้านโคกปรง 1 0 0 0 1
134 บ้านนาสนุ่น 1 0 0 0 1
135 บ้านวังท่าดี 1 0 0 0 1
136 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
137 ศิริวัฒนาวิทยา 0 1 1 0 2
138 แสงธรรมวิทยา 0 1 1 0 2
139 บ้านโคกหิน 0 1 0 1 1
140 บ้านท่าไม้ทอง 0 1 0 1 1
141 บ้านน้ำเขียว 0 1 0 0 1
142 บ้านสระหมื่นเชียง 0 1 0 0 1
143 บ้านท่าด้วง 0 1 0 0 1
144 บ้านวังขาม 0 1 0 0 1
145 บ้านสระแก้ว 0 1 0 0 1
146 บ้านหนองสะแกสี่ 0 1 0 0 1
147 บ้านไทรงาม 0 1 0 0 1
148 บ้านเนินสวรรค์ 0 0 1 0 1
149 บ้านนาเฉลียง 0 0 1 0 1
150 บ้านด่านเจริญชัย 0 0 1 0 1
151 บ้านวังอ่าง 0 0 1 0 1
152 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0
รวม 489 85 25 17 616