ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าด้วง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เงิน 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน