ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 40 เข้าร่วม 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน