ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 68 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน