เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๔
โลโก้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔
ร่างคำสั่งระดับเขตปรับปรุงล่าสุด
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 ส.ค. 2557
2 ส.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์งานศิลปะหัตกรรมนั้กเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔
http://www.north64.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
การแข่งขันระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1 
วันที่  1-2   สิงหาคม 2557
เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
วันที่ 23 - 25   อย่างช้าที่สุด  27  กรกฎาคม  2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับเขต  วันที่ 28-29  กรกฎาคม  2557
พิมพ์บัตรประจำตัว  วันที่  30 - 31 กรกฎาคม  2557
โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
การแข่งขันระดับภูมิภาค  ณ จังหวัแพร่    วันที่  17 - 19   ธันวาคม   2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สเข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12  ธันวาคม 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่  18 - 25  พฤศจิกายน  2557
การแข่งขันระดับชาติ  ณ เมืองทองธานี   วันที่ 17 - 19  กุมภาพันธ์  2558  
 
  ประกาศ  จากคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม การแข่งขันสร้างหนังสือ
อิเล็คทรอนิกส์ (e-book)  ให้ครูผู้ควบคุมแจ้งนักเรียน
ให้มาทำการลงโปรแกรม ก่อนการแข่งขัน 1  ชั่วโมง หากช้ากว่านั้น
จัดตัดเวลาในการแข่งออก รวมกับเวลาที่ลงโปรแกรม
 
  รับแจ้งจากคณะกรรมการกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์  ระดับ ม. 1-3
หัวข้อที่ต้องเตรียมคือ  "ความสามัคคีสร้างชาติ"
 
  เว็บบอร์ด แสดงความคิดเห็น ผ่านบอร์ด
คลิกแสดงความคิดเห็นที่นี่
 
  แจ้ง เจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบ  ให้พิมพ์ เอกสารต่างๆ
ในการแข่งขัน  ต้องพิมพ์ในฐานะผู้ดูแลระบบ  Admin
จะอนุญาตให้พิมพ์ได้ ในวันที่ 30-31  กค.  User   PS
จะแจ้งให้ทาง Line   ขอความกรุณา Admin แต่ละสาระ
ส่งข้อความมาขอ ที่ Line  ในวันดังกล่าว
 
  ด่วน  แจ้งผู้ที่จะพิมพ์บัตร   ประจำตัว  ทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวกับการแข่งขัน
เวลาตั้งค่า การพิมพ์ ให้ตั้ง 5x7  นิ้ว หรือ 13x18 cm  เพื่อความสวยงาม
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 105
จำนวนทีม 931
จำนวนนักเรียน 1,977
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,282
จำนวนกรรมการ 799
ครู+นักเรียน 3,259
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,058
ประกาศผลแล้ว 186/189 (98.41%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 25
สัปดาห์นี้ 146
สัปดาห์ที่แล้ว 271
เดือนนี้ 404
เดือนที่แล้ว 500
ปีนี้ 3,766
ทั้งหมด 216,534