หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติแพร่ อ. ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ศน. บุษยมาศ แบ่งทิศ 18.360306, 100.315412 0931367301
2 สนามฟุตบอล 2 อบจ.แพร่ สนามกีฬา อบจ.แพร่ ศน. บัญญัติ นันทะพงษ์   086-6723218
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ศน. ทองสุข ศน. พิกุล 18.171593, 100.172908 089-6352378
4 โรงเรียนบ้านร้องกวาง อ. ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ศน. บุษยมาศ แบ่งทิศ 18.341457, 100.317596 087-1797457
5 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด อ. ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ศน. กัญญณัฐ ศรีวิชัย 18.290177, 100.256197 084-3786461
6 โรงเรียนบ้านในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ศน. บัญญัติ นันทะพงษ์ 18.137209, 100.133622 086-6723218
7 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมือง ศน สมจิตร เอื้ออรุณ 18.146626, 100.147408 085-9272932
8 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รองฯ นารี หลายกิจพานิชย์(เฉพาะคณิตGSP) 18.304049, 100.290202
9 โรงเรียนวัดศรีภูมิ ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ ศน.บรรเจิด มุ่้งทอง 18.256727, 100.232957 081-9801854
10 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส อ. เมือง จ.แพร่ ศน. ภณิดา ทองประไพ 18.137647, 100.143254 0931368635
11 โรงเรียนอนุบาลแพร่ ต. นาจักร อ. เมือง จ. แพร่ ศน สุมาลี ถิ่นสิทธิ์(ภาษาไทย) 18.129685, 100.158180 093-3130529
12 โรงเรียนอนุบาลแพร่ ต. นาจักร อ. เมือง จ. แพร่ ศน.ชฎารัฐ ปลูกเพาะ(ภาษาต่างประเทศ) 18.129685, 100.158180 081-7168236
13 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ศน. กิตติศักดิ์ แสนคำ 18.270470, 100.239019 087-1891886
14 โรงเรียนแม่หล่าย ต. แม่หลาย อ. เมือง จ. แพร่ ศน. วิไลวรรณ ศน. อาทิตย์ ศน. พิพัฒน์ 18.223240, 100.206257 081-0232687, 086-216

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ติดต่อผู้ดูแลระบบ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 083-3222442 Line ID Me25142514 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]