หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 60 43 76.79% 10 17.86% 2 3.57% 1 1.79% 56
2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 53 39 79.59% 9 18.37% 1 2.04% 0 0% 49
3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 41 29 72.5% 5 12.5% 3 7.5% 3 7.5% 40
4 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 30 25 83.33% 5 16.67% 0 0% 0 0% 30
5 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 27 19 76% 2 8% 3 12% 1 4% 25
6 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 30 18 60% 4 13.33% 1 3.33% 7 23.33% 30
7 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 37 17 53.13% 7 21.88% 5 15.63% 3 9.38% 32
8 โรงเรียนบ้านคุ้ม 23 16 72.73% 5 22.73% 1 4.55% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านแม่แรม 25 15 68.18% 1 4.55% 4 18.18% 2 9.09% 22
10 โรงเรียนเจริญศิลป์ 16 14 87.5% 1 6.25% 0 0% 1 6.25% 16
11 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 23 12 52.17% 5 21.74% 0 0% 6 26.09% 23
12 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 18 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
13 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 28 11 39.29% 7 25% 3 10.71% 7 25% 28
14 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 21 11 52.38% 5 23.81% 1 4.76% 4 19.05% 21
15 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 20 11 57.89% 4 21.05% 2 10.53% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 18 11 68.75% 3 18.75% 0 0% 2 12.5% 16
17 โรงเรียนบ้านดอนชัย 21 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
18 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 20 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
19 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 12 10 83.33% 0 0% 0 0% 2 16.67% 12
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
21 โรงเรียนบ้านเตาปูน 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
22 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
23 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 22 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 5 27.78% 18
24 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 14 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
27 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
28 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 11 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านนาหลวง 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
31 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 11 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 4 36.36% 11
35 โรงเรียนบ้านในเวียง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
36 โรงเรียนบ้านลอง 12 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านวังช้าง 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านปง 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
40 โรงเรียนบ้านดอนดี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านป่าเลา 10 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
42 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
43 โรงเรียนวัดศรีภูมิ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
44 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
46 โรงเรียนบ้านสะเลียม 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
47 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านนาคูหา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
52 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านถิ่น 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
55 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านหนองแขม 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
57 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
58 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
62 โรงเรียนบ้านนาแหลม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านวังหลวง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
66 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านนาจักร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านย่านยาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนวัดเหมืองค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
80 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
81 โรงเรียนบ้านลู 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านห้วยม้า 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
83 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านใน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนหนองเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
88 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตน์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
89 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
90 โรงเรียนบ้านแม่แคม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
91 โรงเรียนวัดร่องเย็น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ติดต่อผู้ดูแลระบบ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 083-3222442 Line ID Me25142514 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]