หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง 3 7 5
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 8 13 10
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 11 26 11
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 5 4
5 009 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 2 6 3
6 010 โรงเรียนบ้านคุ้ม 23 57 42
7 011 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 2 2 2
8 013 โรงเรียนบ้านดอนชัย 21 43 23
9 014 โรงเรียนบ้านดอนชุม 0 0 0
10 015 โรงเรียนบ้านดอนดี 6 6 6
11 012 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสา) 0 0 0
12 017 โรงเรียนบ้านต้นหนุน 0 0 0
13 019 โรงเรียนบ้านถิ่น 6 10 6
14 021 โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ 2 4 2
15 022 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 20 37 31
16 023 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 18 35 23
17 020 โรงเรียนบ้านท่าวะ 0 0 0
18 024 โรงเรียนบ้านนันทาราม 0 0 0
19 025 โรงเรียนบ้านนาคูหา 3 9 3
20 026 โรงเรียนบ้านนาจักร 2 5 2
21 027 โรงเรียนบ้านนาหลวง 10 26 18
22 028 โรงเรียนบ้านนาแหลม 2 4 3
23 029 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 4 10 4
24 031 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 1 1 1
25 030 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ 4 7 4
26 034 โรงเรียนบ้านปง 9 19 9
27 037 โรงเรียนบ้านป่าเลา 10 16 16
28 035 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 12 24 19
29 036 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตน์) 1 2 2
30 038 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ 2 2 2
31 040 โรงเรียนบ้านพันเชิง 0 0 0
32 052 โรงเรียนบ้านย่านยาว 1 1 1
33 054 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 1 3 1
34 053 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 28 62 34
35 056 โรงเรียนบ้านลอง 12 18 12
36 057 โรงเรียนบ้านลู 2 2 2
37 058 โรงเรียนบ้านวังช้าง 8 15 10
38 059 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 9 19 13
39 060 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 37 55 37
40 061 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 4 15 7
41 062 โรงเรียนบ้านวังหลวง 5 7 7
42 065 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 8 14 9
43 066 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 12 16 16
44 067 โรงเรียนบ้านสะเลียม 7 16 13
45 068 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
46 069 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 10 21 13
47 071 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 4 4 4
48 072 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 7 25 14
49 073 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 5 11 8
50 070 โรงเรียนบ้านหนองแขม 6 14 6
51 080 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 3 4 4
52 074 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 5 11 7
53 075 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 11 40 16
54 076 โรงเรียนบ้านห้วยม้า 3 4 3
55 078 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 4 8 4
56 079 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 12 30 22
57 077 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 23 37 23
58 081 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 27 49 33
59 018 โรงเรียนบ้านเตาปูน 12 29 21
60 064 โรงเรียนบ้านเวียง 0 0 0
61 063 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง 1 1 1
62 016 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 1 5 1
63 041 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 2 3 3
64 042 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 30 75 52
65 043 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 0 0 0
66 044 โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 0 0 0
67 045 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด 11 22 17
68 085 โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง 0 0 0
69 047 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง 4 7 5
70 046 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 20 34 27
71 049 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 0 0 0
72 051 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 11 17 12
73 050 โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง 0 0 0
74 106 โรงเรียนบ้านแม่แคม 1 1 1
75 048 โรงเรียนบ้านแม่แรม 25 53 37
76 033 โรงเรียนบ้านใน 1 2 1
77 032 โรงเรียนบ้านในเวียง 7 13 9
78 039 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 14 33 22
79 082 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 30 55 46
80 086 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 4 8 5
81 087 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 21 40 21
82 088 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 6 15 9
83 089 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 6 17 6
84 090 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง 3 9 6
85 092 โรงเรียนวัดร่องเย็น 1 3 1
86 093 โรงเรียนวัดศรีภูมิ 6 7 6
87 094 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย 7 11 10
88 091 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 60 158 79
89 095 โรงเรียนวัดเหมืองค่า 1 1 1
90 096 โรงเรียนหนองเจริญ 1 1 1
91 099 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 2 2 2
92 097 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 41 86 62
93 098 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 53 114 81
94 001 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 8 57 20
95 002 โรงเรียนเจริญศิลป์ 16 29 21
96 007 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 18 51 29
97 083 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก 8 11 8
98 084 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 22 28 28
99 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 13 34 24
100 104 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 4 6 4
101 101 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 4 7 6
102 100 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 0 0 0
103 107 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 3 6 4
104 103 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 3 5 4
105 105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 11 44 19
รวม 931 1977 1282
3259

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ติดต่อผู้ดูแลระบบ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 083-3222442 Line ID Me25142514 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]