ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 42 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยขอน สพป. แพร่ เขต 1 37 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเตาปูน สพป. แพร่ เขต 1 34 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 32 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน สพป. แพร่ เขต 1 32 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน