ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลอง สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน