ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป. แพร่ เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลอง สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังหงส์ สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ สพป. แพร่ เขต 1 71 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน