ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาคูหา สพป. แพร่ เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ สพป. แพร่ เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 สพป. แพร่ เขต 1 82.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเตาปูน สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยกาน สพป. แพร่ เขต 1 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพป. แพร่ เขต 1 77.67 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน