ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 66.37 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 65.81 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 64.09 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. แพร่ เขต 1 59.46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพป. แพร่ เขต 1 53.46 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านในเวียง สพป. แพร่ เขต 1 49.65 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. แพร่ เขต 1 46.92 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว สพป. แพร่ เขต 1 42.65 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน