ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 25.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) สพป. แพร่ เขต 1 19.07 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 12 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง สพป. แพร่ เขต 1 7.92 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 6.98 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. แพร่ เขต 1 1.8 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย สพป. แพร่ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน