ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปง สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสะเลียม สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลอง สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน