ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสะเลียม สพป. แพร่ เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 61 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน