ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง สพป. แพร่ เขต 1 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง สพป. แพร่ เขต 1 95.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว สพป. แพร่ เขต 1 93.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 1 92.33 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน