ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ สพป. แพร่ เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน