ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเตาปูน สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนาจักร สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน