ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน