ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง สพป. แพร่ เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย สพป. แพร่ เขต 1 73 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพป. แพร่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน