ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกาน สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน